Newx.nl

Eigenzinnige blik op nieuwe zaken

Virtual reality buiten het gamen

Gebruik tijdens het gamen altijd een VPN, hiermee bescherm je persoonlijke gegevens en voorkom je een heleboel ellende. De beste VPN service die momenteel in de Benelux, ideaal te gebruiken bij  online virtueel reality games. De huidige VR draait vooral om het gamen, doordat de originele Oculus Rift en PlayStation VR headsets voornamelijk op gamers waren gericht – omdat games nu eenmaal de makkelijkste vorm van entertainment zijn, om deze technologie bij toe te passen. Maar zoals Mark Zuckerberg al uitlegde, nadat hij bekend had gemaakt dat Facebook de Oculus VR zou kopen: er zijn veel meer mogelijkheden dan alleen gamen.…

Continue Reading →

Dispuut over het nakomen van verplichtingen inzaken

Wij hebben een dispuut met een bedrijf over het nakomen van verplichtingen inzake een gedane investering. Het bedrijf zegt niet te kunnen voldoen omdat gerechtelijk beslag is gelegd op tegoeden van bankrekeningen. Hoe trekken wij na of dit waar is en in opdracht van wie deze beslaglegging zou hebben plaatsgevonden.

A:>Bedoeld zal zijn uit hoofde van conservatoir beslag (in tegenstelling tot het zgn. executoriaal beslag, na verkregen toewijzend vonnis), voorafgaand aan een gerechtelijke procedure omtrent een geschil dat betrekking zal hebben op de betaling van een geldbedrag uit overeenkomst, dan wel onrechtmatige daad. Beslagen op roerende zaken staan als zodanig niet geregistreerd in voor een ieder toegankelijke data. Uit uw relaas moet worden opgemaakt dat uw debiteur u niet nader wenst te informeren.…

Continue Reading →

Analogie: Elke LAN is een eiland

Stel je voor dat je op een eiland woont, in een gigantische oceaan. Er zijn duizenden andere eilandjes om je heen – sommigen zijn dichtbij en anderen wat verder weg. De gebruikelijke manier om te reizen tussen de eilandjes, is met de veerboot. Reizen met de veerboot houdt in dat je bijna geen privacy hebt: anderen kunnen alles zien wat je doet. (GOOSE VPN review)

Laten we zeggen dat elk eiland een privé ‘local area network’ (LAN) is en de oceaan het internet. Je hebt geen controle over de draden en routers die samen het internet vormen, net zoals je geen controle hebt over de andere mensen op de veerboot. Hierdoor ben je kwetsbaar voor security problemen als je twee privénetwerken probeert te verbinden, terwijl je hier eens openbaar medium voor gebruikt.…

Continue Reading →